Scrisoare despre „umanism” – după 70 de ani

Colocviu organizat de Secția de Studii Umaniste a Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB-SSU) și Institutul de Filozofie „Alexandru Dragomir“ în cadrul proiectelor de cercetare Abordări fenomenologice ale diferenţei antropologice (PN-II-RU-TE- 2014-4-0630) şi Relevanţa etico-politică a gândirii. O abordare interdisciplinară a raportului dintre gândire şi acţiune (PN-II-RU-TE-2014-4-2881)

Data: miercuri 31 mai 2017, 9h30

Loc: Facultatea de Filosofie a Universității din București

Program:

Amfiteatrul Mircea Florian

9:30–10:15 Cristian Ciocan, „Corpul omului este esențialmente altceva decât un organism animal.“ (p. 306)*

10:15–11:00 Alexandru Bejinariu, „…[a] rămâne alungat definitiv în domeniul esenței lui animalitas.” (p. 306)

PAUZĂ 11:00-11:15

11:15–12:00 Amalia Trepca, „…acest caracter de nepătruns al esenţei fiinţelor vii.“ (p. 308)

12:00–12:45 Remus Breazu, „Caracterizarea gândirii ca theōria și determinarea cunoașterii ca atitudine «teoretică» are loc dintru început înăuntrul interpretării «tehnice» a gândirii.“ (p. 298)

PAUZĂ DE PRÂNZ 12:45–14:15

Sala Tudor Vianu

14:15–15:00 Bogdan Mincă, „… esența acțiunii este aducerea la împlinire.” (p. 297)

15:00–15:45 Ileana Borțun, „Gândirea acţionează în măsura în care gândeşte.” (p. 297)

PAUZĂ 15:45-16:00

16:00–16:45 Raluca Bujor, „Ea [dominația -ismelor] se bazează, în special în epoca modernă, pe dictatura specifică a spațiului public.” (pp. 300-1)

16:45–17:30 Cătălina Condruz, „Când își respectă propria-i esență, filozofia nu progresează defel.“ (p. 316)

* Fiecare titlu reprezintă un citat din Scrisoare despre „umanism”, urmat de indicarea paginii din volumul: Martin Heidegger, Repere pe drumul gândirii (traducere și note introductive de Thomas Kleininger & Gabriel Liiceanu), Editura Politică, Bucureşti, 1988.

Advertisements