Atelierele „Tudor Vianu” – ICUB Master Classes 2017

Centrul de cercetare „TUDOR VIANU” (www.ciscer.ro) al Universităţii din Bucureşti, înființat în iunie 2006, organizează din aprilie 2017 seria de workshop-uri de cercetare Atelierele „Tudor Vianu” – ICUB Master Classes 2017. Întâlnirile se înscriu în continuarea atelierelor Centrului „Tudor Vianu”, care s-au derulat începând din anul 2007, cu o componentă „Junior”, destinată studenților. Spre deosebire de precedentele ediții, care aveau ca obiectiv să creeze un cadru de discuţii pentru membrii centrului, profesori, cercetători şi studenţi interesaţi de problematica actuală în domeniul studiilor literare și culturale, să comenteze apariţii editoriale importante și să pregătească manifestări ştiinţifice/ proiecte de cercetare, proiectul de față se adresează în primul rând doctoranzilor în Literatură și Studii culturale și masteranzilor programului „Studii literare” (modulul I, „Cercetare literară” și modulul II, „Studii literare applicate”) din Facultatea de Litere. Atelierele „Tudor Vianu” – ICUB Master Classes 2017 vor facilita pregătirea pentru cercetare a doctoranzilor și masteranzilor prin invitarea unor personalități importante din străinătate și de la universitățile românești din Consorțiul „Universitaria”. Aceștia vor susține master classes timp de 1-2 zile (prelegeri pe teme propuse de invitați, urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri, prezentări de proiecte de cercetare etc.).

  • CALENDAR

27-28 aprilie: prof. dr. Adriana Babeți, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara

23-24 mai: prof. dr. Călin-Andrei Mihăilescu, Centre for the Study of Theory and Criticism, London, University of Western Ontario, Canada

11-12 iunie: prof. dr. Lăcrămioara Petrescu, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

26-27 octombrie: prof. dr. Ortwin de Graef, Department of Literary Studies, Arts Faculty, University of Leuven

29-30 noiembrie: prof. dr. Galin Tihanov, George Steiner Professor of Comparative Literature, Department of Comparative Literature, Queen Mary University of London

7-8 decembrie: assoc. prof. dr. César Domínguez, professor of Comparative Literature, Universidade de Santiago de Compostela, Spain