Anunț internship – 2017

Secțiunea de Științe Umaniste a Institutului de Cercetare a Universității din București anunță deschiderea a două posturi de interni (stagiari), în regim de voluntariat. Acești voluntari interni se vor ocupa de organizarea și promovarea evenimentelor ICUB (conferințe, școli de vară, seminarii de cercetare), vor face muncă de secretariat și de comunicare cu publicul.

Perioada de voluntariat este de 3- 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Pentru a deveni intern al ICUB, voluntarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– sa fie masteranzi sau absolvenți de master, sau doctoranzi într-una din specializările reprezentate în Institut (secțiunea de științe umaniste)

– să aibă un interes susținut pentru activitatea de cercetare

– să cunoască foarte bine cel puțin o limbă de circulație internațională

– să fie dinamici, activi și dornici de a lucra în echipă

Pe perioada de voluntariat, internul voluntar va fi integrat în echipa ICUB, lucrând atât cu directorul, managerul de proiecte și administratorul de secțiune cât și cu bursierii străini și profesorii invitați. La încheierea perioadei de voluntariat va primi o adeverință din partea Universității din București și eventuale recomandări pentru aplicații ulterioare.

Pentru a aplica, cei interesați trebuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție, în limba engleză, la humanities@icub.unibuc.ro, până la data de 24 septembrie 2017.

Advertisements